PROGRAMOVÁ
NÁPLŇ OBZORU

Program Obzoru je rozdělený do tří víkendů během jednoho roku. Každý víkend je zaměřen na jeden ze tří skautských principů.

Program - 4kurz - víkend LIDÉ

A. VÍKEND: Povinnost k druhým (2. princip)

(týmová spolupráce, výchova, společnost, politika, ekologie)

 • Důvěra a komunikace při skupinové spolupráci
 • Vedení před i po skautském slibu
 • Sdílení zkušeností: duchovní prvky v křesťanských oddílech
 • Oblast „Můj kamarád“ ve stezkách
 • Týmový biblický závod v terénu
 • Stranická politika v praxi
 • Aktuální výzvy světa
 • Aktivity na ochranu přírody
Program - 4kurz - víkend JÁ

B. VÍKEND: Povinnost k sobě (3. princip)

(sebepoznání, duch. rozvoj, životní postoje, spol. angažovanost, historie)

 • Liliový kříž a skautské duchovní odborky
 • Rekapitulace životních postojů
 • Skauti-hrdinové v boji proti totalitám
 • Skautská historie a symbolika v odd. praxi
 • Důvěrou proti strachu
 • Angažovanost v místní samosprávě
 • Sdílení zkušeností: co nás tlačí v oddíle
 • Aktivity ke skautskému zákonu
Program - 4kurz - víkend BŮH

C. VÍKEND: Povinnost k Bohu (1. princip)

(osobní duchovní růst, 1. skautský princip, duchovní výchova v oddílech)

 • První skautský princip u nás v oddíle
 • Rekapitulace mého života v tichu a samotě
 • Duchovní výchova v oddíle prakticky
 • Výchovy rituály ve skautském oddíle
 • Duchovní obnova
 • Cesta naším životem
 • Prohloubení a obnova osobního duchovního života
 • Duchovní výchova

→ Termíny a místa konání jednotlivých víkendů Obzoru 2020